Till innehåll på sidan
Tillgänglighetsredogörelse för hållbarstad.se. Ett pussel där det saknas en bit att lägga

Bild: Pixabay

Ta fram lokal strategi för Hållbar urban utveckling

Nu kan kommuner, regionförbund eller regioner söka stöd för förberedande projekt för Hållbar urban utveckling i Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) . Stödet syftar till att ta fram en lokal strategi för hållbar utveckling.

Den lokala strategin kan gälla för en enskild stad, flera städer i nätverk eller ett större geografiskt stadsområde. En framtagen lokal strategi är en förutsättning för att ta del av finansiering för Hållbar urban utveckling i europeiska regionalfonden. Förberedelsearbetet ska tillföra en lokal anpassning av det nationella programmet och konkretisera insatser utifrån den lokala kontexten. Förberedelsearbetet ska även stimulera och konkretisera hur samverkan mellan olika aktörer ska ske och främja synergieffekter med andra initiativ och finansieringskällor. Huvudsökande ska vara kommun, kommunförbund eller region. Varje förberedelseprojekt kan söka stöd mellan 250 000 kronor–500 000 kronor och projekten kan pågå mellan tre och sex månader.  I ansökan uppmuntras medsökande i form av flera aktörer och samhällssektorer. Ansök mellan 1–14 oktober 2022.

Läs mer om utlysning och ansök på Tillväxtverkets webbplats. Ta fram lokal strategi för Hållbar urban utveckling (tillvaxtverket.se)