Till innehåll på sidan
Stöd från Klimatklivet på väg mot en fossilfri stad. Kvinna cyklar på promenadväg längs vattnet. Foto: johner.se/Maskot Bildbyrå AB

Foto: johner.se/Maskot Bildbyrå AB

Stöd från Klimatklivet på väg mot en fossilfri stad

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige kan söka. Klimatklivet kommer att öppna för nya ansökningar under 2024.

Klimatinvesteringar inom många olika områden kan få stöd från Klimatklivet. Till exempel infrastruktursatsningar för grön trafik såsom laddinfrastruktur, biogasanläggningar, cykelåtgärder och omlastningscentraler. Det är också många andra typer av investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser och bidrar till hållbara städer. Det viktiga är att klimatinvesteringen bidrar till hög klimatnytta och att åtgärden inte hade kunnat genomföras utan finansiellt stöd.

EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU, delfinansierar Klimatklivet.

 

Klimatklivet (på naturvardsverket.se)