Till innehåll på sidan
Stöd för hållbar stadsutveckling. Foto på byggnader under uppförande, grässlänt och äldre byggnader.

Foto: Scandinav/Boverket.

Stöd för hållbar stadsutveckling

Har er kommun en utmaning inom hållbar stadsutveckling och kan en annan europeisk stad ha lösningen? Då finns möjlighet att ansöka om finansiering hos European Urban Initiatives. Initiativet arrangerar ett kombinerat informationsmöte och matchmakingevent digitalt den 11 mars.

City-to-City Exchanges, en utlysning hos European Urban Initiatives (EUI), är inriktad mot hållbar stadsutveckling genom erfarenhetsutbyte. Den erbjuder städer en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra städer i form av studiebesök och strukturerad kunskapsöverföring. Utbytena är bilaterala, men möjlighet finns att besöka upp till två städer.

Ekonomiskt stöd

EUI ger ekonomiskt stöd för de faktiska besöken, till exempel resor och uppehälle, och kan utse en moderator som hjälper till att planera och genomföra mötena. EUI tar emot ansökningar löpande.

Första erfarenhetsutbytet

Lille och Turin genomförde det första beviljade erfarenhetsutbytet. De utbytte erfarenheter om förnyelse av området kring floden Deûle. Städerna diskuterade grön infrastruktur, blå infrastruktur, förnyelse av industriområden och samarbete mellan kommuner, intressentengagemang och marksanering.

Mer information

För den som är vill veta mer om erbjudandet City-to-City Exchanges och hitta en stad att lära från, arrangeras ett kombinerat informationsmöte och matchmakingevent digitalt den 11 mars.

Informationsmöte City-to-City Exchanges 11 mars (urban-initiative.eu)

Utlysningen City-to-City Exchanges (urban-initiative.eu)