Till innehåll på sidan
Staden, ljuden och träden – intressanta teman på Forskartorget

Staden, ljuden och träden – flera intressanta teman på Forskartorget i år

Årets tema på Bokmässan i år var stad, ljud och judendom. Formas har en bred samhällsbyggnadsportfölj och har finansierat många projekt som handlar om just staden. Tillsammans med deltagare från Formas-finansierade projekt styrde därför Formas skutan mot Göteborg och årets Bokmässa.

Medborgarforskning och vetenskapens demokratisering. Gestaltning av livsmiljö genom ljud. Tuffa träd för klimatanpassning. Det var bara några exempel från ett fullspäckat Forskartorg på Bokmässan i år. Formas avdelning för samhällsbyggande var på plats och anordnade två programpunkter. Formas arrangerade ett panelsamtal om tuffa träd – trädplantering som en strategi för klimatanpassning och hållbar urban utveckling. I panelen deltog Anna Levinsson, SLU, Jenny Klingberg, Göteborgs centrum för biodiversitetsstudier och Johan Rehngren, Göteborgs stad. Tove Andréasson Derner från Formas modererade samtalet.

  • Vi pratade om att forskare och praktiker behöver kroka arm och samverka i dessa frågor. Att vi behöver mer forskning för att förstå vilka träd som är tillräckligt toleranta för framtidens klimat och vikten av att inkludera medborgarna i detta arbete berättar Tove Andréasson Derner.

Under en av dagarna hade Formas bjudit in Kristin Nedlich från Luleå universitet. Hon talade om hur vi kan gestalta livsmiljöer med hjälp av ljud. Att människor mår dåligt i bullriga miljöer är väl dokumenterat, men det är inte detsamma som att vi därför mår bäst när det är helt tyst. Ljudet är en del av helhetsupplevelsen och vi upplever arkitektur både med ögon och öron. Nu finns VR-verktyg som gör det möjligt att se och höra en miljö innan den finns. Detta är forskning som är viktig när vi gestaltar och planerar en livsmiljö.

 

Mer information finns på forskartorget.se