Till innehåll på sidan
En flicka går i en park

Bild: Vinnova

Social hållbarhet i den fysiska miljön

Den fysiska miljön har stor påverkan på hur vi lever våra liv och på vårt välbefinnande. Genom att sociala värden såsom jämlikhet, tillit, trygghet och välbefinnande prioriteras tillsammans med ekologiska och ekonomiska värden går det att skapa ett mer hållbart samhälle.

Vinnova gör därför en ny satsning för att utveckla lösningar som stärker sociala perspektiv och värden i den fysiska miljön.

– När sociala värden får stå i fokus kan det till exempel leda till förbättrad tillgång till bostäder när rimliga hyror prioriteras och bättre folkhälsa när samhället planerar för gång- och cykelstråk och närhet till grönområden. Om de sociala värdena inte får ta plats kan den fysiska miljön tvärtom förstärka utanförskap, segregation och upplevda inlåsningar i områden som är svåra att ta sig från och till, säger Anna Wall, ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Social hållbarhet är inte något nytt i samhällsplaneringen, men en av utmaningarna är att sociala värden inte inkluderas i projektkalkyler och budgetar och att det saknas mål och uppföljning för arbetet, vilket leder till bristande spridning och användning av de modeller som finns. Ett annat problem är att det kan fattas beslut i plan- och byggprocesser som ger sociala konsekvenser utan att dessa synliggjorts eller utretts ordentligt. Den fysiska planeringen kännetecknas dessutom ofta av att det är en begränsad yta som detaljplaneras eller markanvisas, vilket försvårar en helhetsplanering av samhället.

– Med den här satsningen hoppas vi få fram och testa modeller och arbetssätt som kan bidra till att bättre integrera sociala värden när den fysiska miljön utformas, säger Anna Wall.

Mer information om utlysningen hittar du på Vinnovas webbplats Social hållbarhet i den fysiska miljön | Vinnova

Kontaktperson

Anna Wall anna.wall@vinnova.se

Informationsmöte om utlysningen Social hållbarhet i den fysiska miljön

tis 20 apr 2021 kl. 09:00-10:00

Välkommen på informationsmöte om utlysningen Social hållbarhet i den fysiska miljön – insatser som utvecklar sociala värden i samhällen och städer. På mötet kommer vi att beskriva utlysningens syfte och mål. Det kommer också finnas möjligheter att ställa frågor.

Anmäl dig här via Vinnovas webbplats Event registration form (anpdm.com)