Till innehåll på sidan
En busshållplats i skymmning

Bild: Tillväxtverket

Smart plan för framtidens Skaraborg – en vinnare

Stora och små orter behöver samspela mer på lika villkor och vi behöver ett nytt sätt att prata om ojämn geografi. Det säger Magnus Fredricson, processledare för Strukturbild Skaraborg, ett projekt om hur vi kan tänka annorlunda när vi planerar framtidens samhälle. I vår vann det Sveriges Arkitekters pris för bästa plan.

Kommunerna i Skaraborg ville skapa en gemensam bild av sin delregion, som är en del av Västra Götalandsregionen. Det är inte så lätt gjort eftersom Skaraborg har en ovanligt ojämn geografi. Där finns stora och också riktigt små kommuner.

Därför startade Skaraborgs kommunalförbund år 2013 arbetet med att ta fram en gemensam strukturbild, ett projekt som Tillväxtverket har stöttat. Det här långsiktiga arbetet har nu blivit uppmärksammat med Sveriges Arkitekters planpris.

Isaac Karlsson arbetar med samhällsplanering på Tillväxtverket. Varför går Tillväxtverket in och stödjer den här typen av långsiktiga processer?

– Vi ser behov av och arbetar med att stärka kopplingen mellan det lokala och det regionala. Ett bra verktyg har visat sig vara just strukturbilder. De kan sätta ett regionalt perspektiv på det lokala arbetet och få kommuner att lyfta blicken. De kan komplettera varandras styrkor och stötta varandra i gemensamma utmaningar. På så vis skapas synergier, 1+1 blir mer än 2, precis som vi ser i Skaraborg.

Strukturbilder kan även hjälpa till att översätta regionala visioner till en lokal eller mellankommunal kontext. På så sätt blir kopplingen starkare mellan regional utveckling och kommunernas egen strategiska planering.

– En tydligare koppling stärker möjligheten att ta till vara utvecklingspotentialen på alla platser, trots att förutsättningarna skiljer sig åt. Det visar också en ny rapport från Tillväxtverket med titeln Geografier som inte syns.

– De regioner som arbetat med strukturbilder har en tendens att vara mer detaljerade i sina beskrivningar av hur olika geografier också har olika förutsättningar, säger Isaac Karlsson.