Till innehåll på sidan
Smart Built Environment. Teknisk bild med tågspår, byggnader och någon som håller i en läsplatta.

Smart Built Environment

Syftet med utlysningen ”Innovationsidén” är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det kan också handla om att få en chans att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer. De har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet.

Utlysningen ska, i enlighet med Smart Built Environments mål, bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Digitalisering och/eller industriella processer ska vara centrala metoder i arbetet för de projekt som kan få stöd. Ansökningarna kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik.

De projekt som söker bidrag ska:

  • Bidra till ett hållbart samhällsbyggande med digitalisering och industriella processer i fokus.
  • Om relevant, bidra till ökad jämlikhet i samhällsbyggandet och i förekommande fall i ansökan tydligt beskriva på vilket sätt projektet bidrar. Smart Built Environment Jämlikhetsguide | Länk till annan webbplats.
  • Utveckla idéer/lösningar som är skalbara och möjliga att tillämpa i olika miljöer. Till exempel i planerings- och tillståndsprocesser i kommuner, regioner eller i bygg- och anläggningsprojekt.

Projekten ska adressera minst ett av programmets fyra temaområden Smart Built Environment Temaområden | Länk till annan webbplats. Projekten ska bidra till och adressera en eller flera av de ”kortsiktiga effekter 2026” som är beskrivna i effektlogiken. Smart Built Environment Effektlogik 3.0.

För mer information 

https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2024-02-12-smart-built-environment—innovationsiden.html