Till innehåll på sidan

Smart Built Environment – Innovationsidén

Sök finansiering för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Du kan söka maximalt 300 000 kronor för projekt som kan som längst vara 1 år.

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Sök medel för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet.

VEM KAN SÖKA?

Små och medelstora företag och små eller medelstora kommuner kan söka bidrag i utlysningen.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt 300 000 kronor. Projektlängd max 12 månader.

Syftet med utlysningen är att öka möjligheterna för små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det kan också handla om att få en chans att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Utlysningen ska, i enlighet med Smart Built Environments mål, bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Digitalisering och industriella processer ska vara centrala metoder i arbetet för de projekt som beviljas stöd. Ansökningarna kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik. Läs mer och ansök på Formas webbplats. Smart Built Environment ( på Formas webbplats)

Viktiga datum

Öppningsdatum: 9 augusti 2022
Sista ansökningsdatum: 4 oktober 2022
Beslutsdatum: 30 november 2022 (preliminärt)

Frågor?

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

Kristina Gabrielii
Programchef, Smart Built Environment
+46 70 259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Aleh Kliatsko
Utlysningsansvarig Formas, forskningssekreterare
+46 73 539 16 64
aleh.kliatsko@formas.se

English version on Formas webbpage