Till innehåll på sidan
Skolor och förskolor – lättare att hitta i Boverkets vägledning. Bild på en skollokal med en liten scen samt bord. Gemensam läryta Hylleievångsskolan.

Foto: Maria Teder/Boverket

Skolor och förskolor – lättare att hitta i Boverkets vägledning

Boverkets vägledning om gestaltning av förskolors och skolors fysiska miljöer har fått en ny förstasida. Nu blir det ännu lättare att hitta i vägledningen. Den beskriver och illustrerar hela gestaltningsprocessen från strategisk planering till förvaltning. Den tar också upp gestaltningen av miljöer såväl inomhus som utomhus.

 

Här kan du bland annat läsa om hur stora friytorna behöver vara, om lärmiljöernas funktioner och samband samt vikten av dagsljus i undervisningslokalerna. Väl placerade och utformade kan skolor och förskolor bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Har du inte tagit del av Boverkets vägledning ännu är det hög tid att göra det nu!

 

Gestaltning av förskolor och skolors fysiska miljöer (på Boverket.se)