Till innehåll på sidan

Skolor och förskolor – exempelsamling

Skolan och förskolan är några av våra viktigaste miljöer. Det är platser där våra barn och unga tillbringar majoriteten av sin vakna tid. Det är också platser där barn och unga ska få lust att lära, läsa, leka och bli nyfikna människor. På Boverkets webbplats finne en digital exempelsamling som syftar till att ge inspiration och vägledning till dig som planerar, beställer, förvaltar, gestaltar eller bygger förskole- och skolmiljöer. 

Inom ramen för arbetet med den nya politiken för arkitektur och gestaltad livsmiljö har Boverket fått i uppdrag att ta fram en vägledning för förskolans och skolans fysiska miljöer. Detta gäller så väl inomhus som utomhus. Denna exempelsamling är ett första steg i Boverkets vägledningsarbete.

Exempelsamlingen syftar till att sprida kunskap om planering, utformning och förvaltning av goda lärmiljöer. Här betonas vikten av bra styrdokument och goda processer som en del av arkitekturuppdraget. Samling innehåller exempel på nybyggnad så väl som om- och tillbyggnad av befintliga skolor och förskolor.

På Boverkets webbplats hittar du hela exempelsamlingen Skolor och förskolor – exempelsamling – Boverket