Till innehåll på sidan
Två vuxna och ett barn går på en gångväg

Bild: Pixabay

Skapa ett inkluderande samhälle

Alla människor har rätt att vara en del av samhället och att kunna använda det. Därför behöver vi utforma samhället utifrån människors behov.

I ett inkluderande samhälle kan människor vara delaktiga. För att skapa ett samhälle som är inkluderande behöver vi arbeta med tillgänglighet och användbarhet.

Ett tillgängligt samhälle handlar om att vi utgår från människors behov och tar in kunskap från användarna när vi tar fram nya produkter, tjänster eller miljöer. Då ökar vi möjligheten för människor att leva ett självständigt liv och det bidrar till att minska kostnader för särlösningar. Vi behöver också arbeta med att åtgärda de brister i tillgänglighet som finns.

Även om samhället blir mer tillgängligt kan det finnas behov av individuella stöd och lösningar för att säkerställa delaktighet för den enskilde.

Läs mer om vad det handlar om när vi skapar ett samhälle för alla på MFD:s hemsida.