Till innehåll på sidan

Seminarieserie om universell utformning 

Boverket har genomfört en seminarieserie om universell utformning vid fyra tillfällen under våren 2022. Hur kan vi utforma miljöer utifrån allas olikheter redan från början? Om du missade dem live så kan du se dem i efterhand. Följande seminarier ingår i serien: 

Universell utformning och Gert Wingårdh

Arkitekten Gert Wingårdh visar goda exempel från Nationalmuseum i Stockholm.

Universell utformning och gestaltad livsmiljö

Blinda hållbarhetsspecialisten Maja Reichard ger exempel på vad som kan förbättras inom samhällsplanering och vardagsmiljö.

Universell utformning och digital rumsanalys

Forskaren i stadsbyggnad, Daniel Koch, visar möjligheterna med digifysisk samhällsplanering.

Universell utformning och framtiden

Per-Olof Hedvall och Lilian Müller från Certec, institutionen för designvetenskaper, Lunds tekniska högskola, LTH.

Länk till seminarier och information om funktionshinderspolitiken:

Seminarieserie om universell utformning (i Boverkets YouTube-kanal)

Strategin för funktionshinderspolitiken 2021–2031 (på Boverkets webbplats)