Till innehåll på sidan
Satsning på att stötta kommuner att grönplanera. Foto på grönområdet med flod, grönska, träd

Foto: Naturvårdsverket

Satsning på att stötta kommuner att grönplanera

Under hösten har Naturvårdsverket träffat kommuner runt om i landet för att skapa dialog om grönplanering och naturbaserade lösningar. Träffarna har ägt rum i Bollnäs, Skövde, Sölvesborg, Lycksele och sista träffen var förra veckan i Boden. 91 kommuner, 10 länsstyrelser och 6 biosfärområden har varit representerade och närmare 350 har personer deltagit.
Detta är en del i Naturvårdsverkets satsning med att inspirera och stötta fler kommuner att grönplanera mer.

 

Grönstrukturens värden i städer och landskap måste komma med i samhällsplaneringen för att säkra en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Kommunerna har en nyckelroll genom sitt ansvar över hur mark- och vattenområden används och utvecklas, säger Nicole Lindsjö på Naturvårdsverket.

Seminarierna har vänt sig till de som på kommunal eller regional nivå arbetar med fysisk planering, klimatanpassning, biologisk mångfald, grön infrastruktur, rekreation, friluftsliv eller folkhälsa på kommunal eller regional nivå.

 

Planering och innehåll har arbetats fram i samarbete med länsstyrelser och biosfärområden och på varje plats har lokala exempel på hur man kan arbeta presenterats.   

Är din kommun också intresserad av att arbeta mer med grönplanering? Ta del av Naturvårdsverkets och Boverkets vägledning om grönplanering. Senaste tillskottet är en fördjupad vägledning om hur kommunen kan kartlägga gröna värden och funktioner.

Vägledning om grönplanering (naturvardsverket.se)

Vill din kommun också diskutera grönplanering med Naturvårdsverket och andra kommuner? Hör av dig till Nicole Lindsjö nicole.lindsjo@naturvardsverket.se eller Linn Lagerberg linn.lagerberg@naturvardsverket.se som båda är handläggare på Samhällsplaneringsenheten på Naturvårdsverket.