Till innehåll på sidan
Rum för alla i skolan och på kontoret

Rum för alla i skolan och på kontoret

Det kan tyckas självklart att samhällets byggnader och rum utformas med hänsyn till alla gruppers olika behov, men verkligheten ser annorlunda ut.

Vi behöver hjälpas åt att förändra synen på tillgänglighet som dyrt och fult till något som bidrar med många mervärden. Vad innebär egentligen principen om universell utformning? Hur formar vi rum för lärande och arbete och möjliggör ett inkluderande samhälle där alla kan vara med och bidra?

Boverket visar exempel på Mänskliga Rättighetsdagarna den 24 november, kl 12.30-13.30. Häng med oss till Helsingborg eller delta digitalt!

Programmet livestreamas fritt här: www.youtube.com/mrdagarna

Strategin för funktionshinderspolitiken 2021–2031 (på boverket.se)