Till innehåll på sidan

Resurs- och energieffektivt byggande och boende

Energimyndigheten välkomnar sökande i den sjätte utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet energieffektivt byggande och boende (E2B2). Ni som vill bidra till forskning och utveckling av ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen är välkomna att söka stöd för ert forsknings- eller utvecklingsprojekt. Sista dag för ansökan är 15 september kl 23.59.

Projekt som kan bidra till en energi- och resurseffektivt byggd miljö kan få stöd

Insatser inom bebyggelsen behövs för att nå långsiktiga globala energiutmaningar gällande klimat, resursutnyttjande, förnybara energisystem, flexibilitet och robusthet i energisystemen, innovation och kommersialisering. Lösningarna inom området behöver samspela för att fungera och utnyttjas på bästa sätt.

Utlysningen riktar sig till projekt som möter dessa utmaningar och kan bidra till en energi- och resurseffektivt byggd miljö. Projekten kan omfatta utvecklingen av ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen, samt system, teknik, installationer som ingår i byggnader, de människor som på olika nivåer och i olika roller ingår i olika relaterade processer.

Projektet ska ha potential att bidra till något eller några av programmets utfallsmål:

  • För den byggda miljön finns energi- och resurseffektiv teknik, verktyg, system, tjänster och metoder tillgängliga och är konkurrenskraftiga på marknaden.
  • Alla byggnader tillgodoser en god inomhusmiljö avseende temperatur, luft, ljus samt ljudmiljö.
  • Beställare har kvalitativa och praktiska beslutsunderlag som leder till energi- och resurseffektiva nybyggnationer och renoveringar.
  • Beslutsfattare har helhetliga kunskapsunderlag och fattar beslut som bidrar till en hållbar byggd miljö.
  • Marknader och regelverk kopplade till byggprocessen är effektiva och fungerar väl.
  • Sverige är en erkänd kunskapsnation och ett föregångsland inom energi- och resurseffektiv byggd miljö. Svensk innovation inom den byggda miljön ökar och exporteras globalt.

Projekt kan starta tidigast 1 december 2021 och som längst pågå till 31 december 2024.

Läs mer och ansök via Energimyndighetens webbplats Bidra till utvecklingen av resurs- och energieffektivt byggande och boende (energimyndigheten.se)