Till innehåll på sidan
Ett tåg kommer åkande på en räls, bilden är tagen från en perrong

Stärk rälsen! Pendeltågsperrong. Foto: Marianne Nilsson/Boverket

Regionala insatser i coronakrisen

För cirka tre månader sedan fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att bistå med insatser med anledning av coronavirusets effekter på regioner och näringsliv. Nu lämnar myndigheten rekommendationer för en hållbar omstart av Sverige.

– Rekommendationerna är tänkta att vara ett stöd i regeringens arbete med att utforma fortsatta insatser för att mildra krisens effekter på näringsliv och sysselsättning, säger Monika Kväl som är ansvarig för uppdraget.

Läs nyheten på Tillväxtverkets webbplats