Till innehåll på sidan

Trafikstrategiskt arbete

 

 

Ansvarig myndighet

Trafikverket i samverkan med Boverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Så här sker samverkan

Samtal. Trafikverket har initierat ett i första hand internt arbete kring trafikstrategier och trafikstrategiskt arbete. Kontakt med regeringskansliet finns, men kontakt med berörda myndigheter är viktigt. Trafikverket håller i detta arbete och bjuder löpande in berörda myndigheter för diskussion och avstämning. Det handlar om samtal, samsyn och på sikt samverkan, men det saknas i dag en tydlig arena och mötesplats.

Det här gör vi

Syftet med Trafikverkets arbete är tydliggöra Trafikverkets ambition och arbetssätt vad gäller trafikstra­tegier, internt, men även externt i kontakten med kommu­nerna. Detta arbete är således internt, men stärks av input från andra aktörer.

Därför behövs åtgärden:

Trafikstrategi har potential vilket visats genom empiri och EU-finansierade projektet Prospe­rity. Det ger möjlighet att i större utsträckning få ihop be­byggelse och transportplanering.

Tidplan för genomförandet

2020–2021.