Till innehåll på sidan

Trafikstrategiskt arbete

Ansvarig myndighet

Trafikverket i samverkan med Boverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Så här sker samverkan

Samtal. Trafikverket har initierat ett i första hand internt arbete kring trafikstrategier och trafikstrategiskt arbete. Kontakt med Regeringskansliet finns, men kontakt med berörda myndigheter är viktigt. Trafikverket håller i detta arbete och bjuder löpande in berörda myndigheter för diskussion och avstämning. Det handlar om samtal, samsyn och på sikt samverkan, men det saknas i dag en tydlig arena och mötesplats.

Tidplan för genomförande

2020–2021

Det här gör vi

Syftet med Trafikverkets arbete är tydliggöra Trafikverkets ambition och arbetssätt vad gäller trafikstrategier, internt, men även externt i kontakten med kommunerna. Detta arbete är således internt, men stärks av input från andra aktörer.

Därför behövs åtgärder

Trafikstrategi har potential vilket visats genom empiri och EU-finansierade projektet ”Prosperity”. Det ger möjlighet att i större utsträckning få ihop bebyggelse och transportplanering.

Koppling till Agenda 2030

Delmål 11.2 men även 9.1