Till innehåll på sidan

Områdesanalys hållbara städer och samhällen

Ansvarig myndighet

Vinnova i samverkan med Formas, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Så här sker samverkan

Samtal mellan myndigheterna med fokus på erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Det här ska vi göra

Dela kunskap och erfarenheter kopplat till behov och hinder inom området hållbara städer och samhällen. Syftet är att lägga ihop respektive myndigheters analyser av området för att ge en bredare, vassare och mer omfattande analys av exempelvis forsknings- och innovationsbehov.

Det handlar även om att utbyta erfarenheter om olika aktörers roller inom ekosystemet hållbara städer, för att bättre förstå perspektiv som mobilisering, omställning och systeminnovation utifrån ett aktörsperspektiv.

Därför behövs åtgärden

Under 2020 kommer flera av Rådets medlemmar genomföra ett strategiskt arbete med att kartlägga behov och hinder inom området hållbara städer och samhällen. Det behövs kontaktytor mellan dessa aktiviteter för att säkerställa kunskaps- och erfarenhetsutbyte och en stärkt ackumulerad analys.

Tidplan för genomförandet

2020