Till innehåll på sidan

Nå ut med kunskap på Rådets gemensamma webbplats

Ansvarig myndighet

Rådets webbredaktör är sammankallande. Alla Rådets medlemmar bidrar löpande med material.

Så här sker samverkan

Samverkan

Tidplan för genomförandet

Löpande under hela Rådets uppdragstid fram till maj 2022

Det här gör vi

Utöver att informera om Rådets arbete ska webbplatsen samla aktuella stöd och utlysningar som kopplar till hållbar stadsutveckling och fungera som en ingång till samlat kunskapsmaterial i form av regler, vägledningar, lärande exempel och aktuell forskning inom området. Även aktuella evenemang i form av konferenser och seminarier ska synliggöras på webbplatsen.

Webbplatsen nylanserades i december 2020 efter att ett utvecklingsarbete skett under året. Webbplatsen har anpassats till Rådets verksamhet och utvecklats för att bli mer inspirerande och informativ. Webbplatsen har också anpassats så att gällande tillgänglighetskrav uppfylls. Rådets webbredaktör kommer med hjälp av Rådets medlemmar att under 2021 fortsätta arbetet med att fylla webbplatsen med kunskap och verktyg.

Därför behövs åtgärden

Rådets gemensamma webbplats www.hallbarstad.se är ett viktigt redskap i arbetet med att ge kommunerna kunskap och verktyg. Målet med webbplat¬sen är att den ska fungera som en gemensam ingång i frågor som rör hållbar stadsutveckling.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11