Till innehåll på sidan

Kunskapsspridning för ett transporteffektivt samhälle

Ansvarig myndighet

Energimyndigheten ansvarig. Trafikverket medverkar/följer.

Så här sker samverkan

Informationsutbyte, samtal

Tidplan för genomförande

Åtgärden påbörjades 2020 och fortsätter under 2021

Det här gör vi

Arrangera en serie med webbseminarier för att lyfta forsknings- och innovationsinsatser som visar vägen till ett mer transporteffektivt samhälle och som är relevant för kommunernas arbete.

Därför behövs åtgärden

Syftet med denna åtgärd är att nå ut med resultat från bland annat Energimyndighetens forskningsprogram Transporteffektivt samhälle, med fokus på målgruppen offentligt anställda på kommunal och regional nivå som kan ha en direkt nytta av resultaten. Under 2020 hade webbinarierna fokus på Förändrat beteende i transportsektorn, Transporteffektiv planering och Citylogistik. Mellan 130–150 personer deltog vid respektive tillfälle. Läs mer här: http://www.energimyndigheten.se/ forskning-och-innovation/evenemang/forskarnytt-for-trans-porteffektiva-kommuner/

Koppling till Agenda 2030

Delmål 11.2 och 11.6 samt mål 5,10 och 13