Till innehåll på sidan

Årlig konferens Gestaltad livsmiljö

Ansvarig myndighet

Boverket, Riksantikvarieämbetet, Ark¬Des och Statens konstråd i samverkan

Så här sker samverkan

Tillsammans planerar och genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd en årlig konferens om politikområdet för gestaltad livsmiljö. Under 2021 är ArkDes sammankallande.

Tidplan för genomförandet

2021

Det här gör vi

Konferensen innebär en heldag med utgångspunkt i politiken för gestaltad livsmiljö. Målet är att öka olika aktörers kunskap om politikens innehåll samt få kunskap om goda exempel från Sverige och andra länder.

Därför behövs åtgärden

Tillsammans utgör arkitektur, design, form, konst och kulturarv basen i begreppet gestaltad livsmiljö. En ökad kunskap om politiken samt ökad kännedom om goda exempel kan bidra till att fler aktörer kraftsamlar för att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer av hög kvalitet. Genom att presentera kunskapen i en gemensam årlig konferens görs den mer tillgänglig och användbar för målgrupperna.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11