Till innehåll på sidan
Projekt inom lokal och regional energiplanering. Foto på montering av solceller på ladugårdstak.

Foto: Scandinav/Boverket

Projekt inom lokal och regional energiplanering

Nu kan länsstyrelser, regioner och kommuner lämna in förslag på projekt inom energiplanering med fokus på elektrifiering, grön omställning och ökad försörjningstrygghet.

Om vi ska kunna möta framtidens elbehov behöver vi stärka den lokala och regionala energiplaneringen. Energimyndigheten har fått ett anslag på 80 miljoner kronor om året under tre års tid att bland annat dela ut till lokala och regionala satsningar på energiplanering.

Prioriterade projektområden

Nu efterfrågar vi projekt som kan bidra till bättre förutsättningar för utveckling av elsystemet och som underlättar investeringar i fossilfri elproduktion och annan infrastruktur som är nödvändig för elektrifieringen av Sverige. Prioriterade områden för projekt är:

Mer information om prioriterade områden och utformande av projektförslag finns i pdfen Inbjudan till att lämna projektförslag inom området energiplanering.

Inbjudan till att lämna projektförslag inom området energiplanering (pdf)

Skicka in projektförslag senast 27 mars

Projekt startas löpande men Energimyndigheten har för avsikt att finansiera och starta upp projekt i närtid. De första projektförslagen ska därför skickas in till Energimyndigheten senast 27 mars 2024.

Projektförslaget ska vara kortfattat (max 5000 tecken). Vidare utveckling av projektidén och framtagande av projektplan sker sedan i samarbete med Energimyndigheten. Drift och genomförande av projektet sker på lokal/regional nivå. Energimyndigheten finansierar projektet och ingår även som en aktiv deltagare i projektet.

För mer information och inlämnande av projektförslag:
Kristian Schoning: kristian.schoning@energimyndigheten.se
016-542 06 72

Anders Schweitz: anders.schweitz@energimyndigheten.se
016-544 24 85