Till innehåll på sidan
Portico - ny kunskapsplattform inom EU. Bild på en cykel- och gångbro med ett modernistiskt hus i bakgrunden

Bild: Portico

Portico – ny kunskapsplattform inom EU

Portico är en ny kunskapsplattform för hållbar stadsutveckling i EU. Den är utvecklad av European Urban Initiative (EUI), i partnerskap med en rad initiativ till exempel URBACT. En uppgift som nationell kontaktpunkt genom Tillväxtverket kommer att vara att samla ihop underlag från Sverige och leverera in till denna.

Portico är inkörsporten till stadslärande där man kopplar samman urbana aktörer med kunskap, människor och initiativ för att uppnå en hållbar stadsutveckling i Europa. Där finns temaområden: Produktion, smart och uppkopplad. Grön. Rättvis och inkluderande. Till dessa kommer ett stort antal resursområden och operativa områden.

Plattformen har tre huvudpelare:

  • En Knowledge Hub som samlar in resurser och verktyg för att stödja personer, som arbetar med stadsutveckling, i att bygga sina kunskaper och färdigheter
  • En urban översikt översikt över huvudaktörerna som bidrar till utformningen och genomförandet av hållbar stadsutvecklingspolitik och strategier i Europa
  • En digital mötesplats som samlar utövare, beslutsfattare, experter… alla som är intresserade av att förbättra hållbar stadsutveckling.

Länk

Portico, EU:s plattform för hållbar stadsutveckling (på urban-initiative.eu)

Kontakta Sara Palo, Tillväxtverket, för utförlig information.