Så kan kommuner arbeta effektivt för hållbara livsstilar

Göteborg, Borås, Malmö, Linköping och Umeå har tagit fram och testat ett material för att planera och utvärdera insatser för hållbara livsstilar. Nu finns därmed ett lättillgängligt workshopmaterial och en handbok som tydligt och visuellt underlättar för kommunala tjänstemän. De fem kommunerna i projektet hade från början tänkt sätta ihop en verktygslåda med flera utvärderade…

 • Av: Energimyndigheten

  Bilpool i Haninge kommun gav oväntade synergier

  Haninge kommun genomgår just nu en förvandling från förort till regional stadskärna i södra Stockholm. Den stora bostadsbristen som råder i hela Stockholmsregionen gör att parkeringsytor blir allt mer intressanta för bostads- och verksamhetsändamål. Samtidigt är många beroende av bil i vardagen och kommunen ville via ett projekt säkerställa att tillgängligheten inte försämrades, även om…

  • Av: Energimyndigheten

   Framtidsscenarier hjälper värmländska kommuner att planera klimatsmart

   Framtiden är osäker och ingen vet vad vi egentligen har att vänta av klimatförändringarna och arbetet med att hejda dem. Länsstyrelsen Värmland har tagit fram fyra scenarier över möjliga framtider för regionen. Med hjälp av scenarierna ska kommunerna bättre kunna integrera energi- och klimataspekter i sina översiktsplaner. För att minska vår klimatpåverkan krävs det stora…

   • Av: Energimyndigheten

    Från bil till elcykel i Tyresö kommun

    Vad motiverar människor till att ta bilen till jobbet varje dag? Är inte folk trötta på att fastna i bilköer till och från jobbet? Tyresö kommun ställde sig frågan vad det är för motiv och drivkrafter som påverkar människors val av färdmedel och om detta skiljer sig åt beroende på var man bor. I ett…

    • Av: Energimyndigheten

     Innovativa lösningar för ökad och säkrare cykling Goda exempel på hur cykling kan lyftas i samhällsplaneringen

     Söker du inspiration för hur cykling kan lyftas i samhällsplaneringen? Kanske en cykelbana som går på diagonalen i en korsning? Eller en cykelbro på ett skoltak? Boverket har nu publicerat flera nationella och internationella exempel, bland annat från Jönköping, Göteborg och Amsterdam. Boverket har tagit fram flera exempel på hur kommuner, regioner och andra aktörer…

     • Av: Boverket

      Umeå drar ned på koldioxidutsläppen

      EU är en stor finansiär i svenska utvecklingsprojekt. Flera miljoner går till stadsutvecklingsprojekt via den europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige som Tillväxtverket är förvaltare för. Ett av dessa projekt är ”Den koldioxidsnåla platsen” ska sprida kunskap och medvetenhet kring människors klimatpåverkan. I samverkan mellan kommunen, universitetet, näringslivet, föreningar och allmänheten ska Umeå bli en plats där…

      • Av: Tillväxtverket

       Fossilfri stadsdel i Malmö möjliggörs genom mikroterminal

       EU är en stor finansiär i svenska utvecklingsprojekt. Flera miljoner går till stadsutvecklingsprojekt via den europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige som Tillväxtverket är förvaltare för. Ett av dessa äger rum i Malmö där man testat en variant för att minska problemen och skapa en hållbar metod för leveranser.Varutransporter är blodomloppet i staden, utan dem klarar…

       • Av: Tillväxtverket