Till innehåll på sidan
Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

Foto: Dick Clevestam Johner

Planera grönt och möt våra stora samhällsutmaningar

I höst anordnar Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelser och biosfärområden seminarier på fem platser runtom i landet. Det är en del i Naturvårdsverkets satsning att skapa dialog med kommuner om möjligheterna med grönplanering utifrån platsens förutsättningar. 

Genom att få med de gröna aspekterna i kommunens strategiska planering, bland annat grön infrastruktur och ekosystemtjänster, kan vi skapa många vinster. I samband med seminarierna presenterar vi också en fördjupad vägledning om kartläggning inom grönplanering. Den har Naturvårdsverket tagit fram tillsammans med Boverket.

Här alla seminariedagar:

Den 26 oktober, 10-16.30, Bollnäs
Den 21 november, 10-16.30, Skövde
Den 22 november, 10-16.30, Sölvesborg
Den 5 december, 9.15 -15.45, Lycksele
Den 6 december, 10-16.30, Boden

Ta reda på mer om vägledning för grönplanering

Vägledning och stöd – grönplanering | på www.naturvardsverket.se