Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) bildades 1994 med uppgiften att bedriva samhällsvetenskaplig forskning och delta i forskarutbildning inom bostads- och bebyggelseområdet. Vi är ca 50 medarbetare, varav de flesta är forskare och doktorander.

Ämnesmässigt har IBF en tyngdpunkt i nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap och kulturgeografi, men bland våra forskare finns det också företrädare för psykologi och ekonomisk historia.

Vår forskning handlar om boendet och staden i vid bemärkelse. Vi studerar bland annat bostadspolitik, boendepreferenser, flyttmönster, segregering, gentrifiering, samhälls- och stadsplanering, demokratifrågor samt hälsoaspekter.

Forskningsprogrammen utgör en mix av projekt som antingen följer disciplingränserna eller fokuserar på ett visst tema med deltagare från flera olika discipliner. Det är också detta som är IBFs styrka och som innebär att vi kan bedriva grundforskning av inomvetenskaplig karaktär, samtidigt som vi bedriver riktad grundforskning med sikte på samhällets behov av kunskap inom viktiga politikområden.