Ekologigruppen är ett fristående, oberoende och medarbetarägt konsultföretag som sedan 25 år arbetar med ett hållbart utnyttjande av naturresurser och ekosystem. Våra arbetsområden är samhällsplanering, ekologi, naturvård, landskapsarkitektur samt miljökonsekvensbeskrivning. Med utgångspunkt i landskapet hittar vi tvärvetenskapliga lösningar och skapar utrymme för samtida uttryck.