Till innehåll på sidan
Ett offentligt konstverk på ett torg

Bild: Formas bildbank

Öppen utlysning – klimatneutrala och inkluderande kommuner

Samhällsutmaningarna som vi står inför berör inte enbart klimatförändringar utan även bostadssegregation, utanförskap och ojämlik folkhälsa. Med mindre än tio år kvar till att Agenda 2030-målen ska vara uppnådda är tiden att agera nu. Det är dags att omsätta kunskap till handling och se till att forskning kommer till nytta för att ställa om till hållbart samhällsbyggande som inte överskrider de planetära gränserna.

Den lokala nivån och kommunerna har en central roll i den omställning som behöver genomföras för att vi som samhälle ska nå ett mer hållbart samhällsbyggande. Den här utlysningen syftar till att skapa möjligheter för kommuner och regioner att öka sin kapacitet och förmåga att påskynda omställningsarbetet mot klimatneutralitet som kännetecknas av social inkludering och jämlika livsvillkor.

Med denna satsning vill vi genom förberedande projekt, skapa förutsättningar för kommuner och regioner att tillsammans med andra aktörer ta sig an en komplex utmaning som konstellationen bedömer som en nyckel för att nå klimatneutralitet och social inkludering.

Utlysningen riktar sig till Sveriges alla kommuner, både stora och små, med deras respektive förutsättningar. Kommunen eller regionen identifierar den utmaning som de vill arbeta med för att uppnå klimatneutralitet och social inkludering. Projektet ska utgå från den aktuella kommunens förutsättningar.

Denna utlysning kopplar till fler nationella och internationella satsningar och syftar till att stärka kommunerna och regionerna inför att söka nationella medel och EU-finansiering i kommande större satsningar. Inom EU:s nya ramprogram Horisont Europa kommer stora satsningar på hållbart samhällsbyggande bland annat genom partnerskapet Driving Urban Transitions, EU-mission Climate Neutral and Smart Cities och New European Bauhaus-initiativet. Även nationella forskningsfinansiärer planerar flera kommande större utlysningar inom området hållbart samhällsbyggande framöver.

Finansiering kan sökas för förberedande projekt med en projektlängd på 12 till 18 månader och högst 1,5 miljoner kronor. Ansökan skrivs på svenska.

Läs mer om utlysning och ansök via Formas webbplats. Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Förberedande projekt – Formas