Till innehåll på sidan
En person river ner ett tak

Bild: Vinnova

Ökad materialåtervinning – från design till återbruk

Inom byggsektorn finns stor potential till ökad materialåtervinning genom innovation både inom offentlig och privat verksamhet. Bygg- och rivningsavfall är identifierade som flöden med stor potential där resurssmart återvinning och återanvändning av plast tros kunna generera stora miljömässiga och ekonomiska möjligheter.

Genom ett myndighetsövergripande samarbete mellan Vinnova och Naturvårdsverket ges nu möjlighet att genom förstudieprojekt utforska hur utsortering av plast kan effektiviseras, giftfri materialåtervinning och återanvändning kan öka och efterfrågan på återvunnen/återanvänd plast kan stärkas.

Vad kan ni söka för?

Förstudier som syftar till att ta fram systemanalys och handlingsplan för ökad materialåtervinning av plast i byggsektorn.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer bestående av parter (juridiska personer) som utgör byggsektorns system och värdenätverk. Detta innefattar industri, offentlig verksamhet, akademi, institut och andra relevanta organisationer.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens budget är 5 miljoner kronor. Bidraget kommer att beviljas med maximalt 500 000 kronor och utgör som högst 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Läs hela utlysningstexten och ansök via Vinnovas webbplats Ökad materialåtervinning av plast i byggsektorn | Vinnova