Till innehåll på sidan
En grönskande park

Bild: Michelle Raponi/Pixabay

Nytt stöd för gröna och trygga samhällen

Från den 3 maj kan kommuner och andra aktörer söka ett nytt stöd hos Boverket för att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar.

Stödet får ges för att genomföra åtgärder som innebär att stadsgrönska eller ekosystemtjänster ökar eller utvecklas i eller i anslutning till områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att utveckla dessa områden i en grön och hälsofrämjande riktning samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning. Stödet får ges med högst 50 procent av kostnaderna för att planera och genomföra åtgärderna.

Stödet kan sökas från den 3 maj till och med den 31 maj

Från och med måndagen den 3 maj klockan 09:00 kan du ansöka om stödet via Boverkets e-tjänst. Stödet för gröna och trygga samhällen är möjligt att söka fram till och med den 31 maj 2021.