Till innehåll på sidan
Ny rapport ger verktyg för att minska segregation. Höga och låga flerfamiljshus samt villor med skog och vattentorn.

Foto: Boverket/Scandinav

Ny rapport ger verktyg för att minska segregation

I rapporten ”Verktyg för att minska och motverka segregation” ger Boverket en övergripande bild av hur planering, gestaltning och bostadsutveckling kan bidra till att förändra relationell boendesegregation. 

”Verktyg för att minska och motverka segregation” lyfter fram förutsättningar för ett mer effektivt och välriktat segregationsarbete. Rapporten ger också inspiration till hur exempelvis planering, gestaltning och bostadsutveckling kan bli använd för att minska och motverka relationell boendesegregation. Den lyfter även den speciella problematik som kan finnas på landsbygden och gör en nordisk utblick till Finland och Danmark. Rapporten vänder sig till kommuner, regioner, myndigheter och aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. De kan söka inspiration för att förstärka segregationsperspektivet i sitt arbete.

Vårt samhälle står i dag inför många sociala utmaningar som ökad boendesegregation och ökade klyftor mellan olika grupper i samhället. Boendesegregation leder till att medborgarnas tillit till samhället minskar och att alla inte ges samma livschanser. Det inte finns någon enskild lösning på segregationsproblematiken. Olika tankesätt och åtgärder kan kombineras på olika sätt och förhoppningsvis ge inspiration i det fortsatta segregationsarbetet.

Ny rapport ger verktyg för att minska segregation (på Boverket.se)