Till innehåll på sidan
Tre personer har workshop i ett konferensrum

Bild: Tillväxtverket

Ny guide tipsar om bra metoder till kommuner och regioner

Tillväxtverket har satsat på en Utvecklingsguide, som vänder sig till kommuner och regioner. Den innehåller metoder som fungerar. Här finns råd från kommuner som själva satsat på utveckling när det gäller till exempel stadsplanering, stärka den lokala ekonomin och att förbättra företagsklimatet.

Utvecklingsguiden finns på Tillväxtverkets webbplats. Den ger konkret stöd och syftar till att ge kommuner möjlighet att lyfta blicken och inspireras till utveckling. Där finns goda exempel på hur man kan jobba smartare och mer framgångsrikt. På så sätt kan intresserade kommuner och regioner få inspiration och snabbt skapa den förändring de vill se. Maria Engström är projektledare och har varit med från start och vi har ställt tre snabba frågor till henne för att få veta mer.

Hur kom ni på idén med Utvecklingsguiden?

Många kommuner frågar oss ofta om konkreta metoder och arbetssätt, eftersom kommunerna ofta saknar både tid och pengar att leta upp sådana själva. Där har vi på Tillväxtverket en viktig roll eftersom vi har nationell överblick. Vi såg helt enkelt detta behov hos våra målgrupper som är till exempel samhällsplanerare, näringslivsutvecklare och utvecklingsansvariga.

Ska vi vara relevanta för kommuner framöver behöver vi anpassa oss och komplettera våra sätt att förpacka och förmedla kunskap. Det här är ett sätt.

Hur ska Utvecklingsguiden användas?

Användaren kan sortera och söka efter metoder och exempel utifrån nio olika utmaningar, som förenkling, företagsklimat och samhällsplanering. Dessa utmaningar har vi tagit fram tillsammans med ett antal kommuner som vi intervjuat. Om den största utmaningen handlar om stadsplanering, kan man gå in på den och se vilka metoder andra kommuner har använt och kanske också ringa upp kontaktpersonen för att få veta mer. Metoden beskriver vi så konkret som möjligt för att andra ska kunna använda den rakt av om det går.

Vilka insikter har ni fått under arbetet?

Det finns ett stort värde i tjänstedesign och användartester. Under delar av arbetet har vi haft hjälp en tjänstedesignbyrå. Den har strukturerat processen och vävt ihop våra tankar med målgruppens behov. Sedan har vi gjort djupintervjuer, enkäter och användartester så vi vet vad målgruppen tycker och vad som fungerar.

Utvecklingsguide – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Nyhetsrummet – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)