Till innehåll på sidan
Visuals for social media Twinning. Bilden tillhör NetCeroCities

NetZeroCities utlysning för Twin Cities är öppen

Twinning-programmet kommer att vägleda tvillingstäder i deras lärande- och replikeringsinsatser från pilotstäder. Det blir med ett praktiskt fokus på att svara mot de systemiska transformationsmetoderna och innovativa tillvägagångssätt som demonstreras av pilotaktiviteterna, på vägen mot klimatneutralitet.

Programmet pågår i 20 månader med kunskapsdelning och överföring av god praxis mellan kommande utvalda Twin Cities, och de städer som valdes ut att gå med i NetZeroCities’ Pilot Cities-program i mars 2023. Programmet kommer att baseras på ett praktiskt tillvägagångssätt för kunskapsdelning från pilotstäder till tvillingstäder. Samtidigt som det möjliggör ett ramverk för peer learning, som gör att pilotstäder också kan lära sig av tvillingstäder. Efter avslutad inlärningscykel kommer Twin Cities att bädda in lärdomarna från pilotaktiviteter över hela staden via en replikeringsplan.

I utlysningen väljs europeiska städer ut i att gå med i Twinning-programmet. Utlysningen är öppen från 3 maj till 30 juni för städer baserade i EU-medlemsstater eller Horizon 2020 associerade länder. Vilken stad som helst kan ansöka, vald som en av de 100+12 uppdragsstäderna eller inte.

Färdplan för Twinning-programmet som består av tre moduler; Komma igång, Samskapa och Kapitalisera. Bilden tillhör NetCeroCities.

Målet med modulerna är att ge ett ramverk för deltagande städer för att möjliggöra bästa möjliga kunskapsöverföring mellan städer. Ramverket är uppbyggt kring dedikerade utdata och en underlättad process samtidigt som det lämnar tillräckligt med utrymme för flexibilitet för städer att forma inlärningsresan.

För att säkerställa att Twin City-deltagare får ut så mycket som möjligt av de personliga utbytena, kommer resekostnader att ersättas upp till ett visst belopp. Ytterligare information kommer att göras tillgänglig för framgångsrika Twin City-sökande vid framgångsrikt urval.

Läs mer om utlysningen på NetCeriCities hemsida.

Läs också NetZeroCities pressrelease om utlysningen.