Till innehåll på sidan
Fem städer sitter ihop som ett nätverk, en är hub i mitten.

Bild: URBACT

Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

När forskare rör sig mellan olika forskningsmiljöer sprider de sin kunskap och lär sig samtidigt nya verktyg och metoder, hittar nya inriktningar för sin forskning och utvidgar sina nätverk. För forskare tidigt i karriären är sådana erfarenheter särskilt värdefulla. På en övergripande nivå bidrar forskarmobilitet till att skapa dynamiska forskarmiljöer som bedriver högkvalitativ verksamhet i forskningsfronten.

Formas mobilitetsstöd riktar sig till dig som har avlagd doktorsexamen, examensbevis utfärdat, tidigast 1 januari 2019 och senast 30 april 2023. Avräkningsbar tid, som föräldraledighet, sjukdom eller militärtjänstgöring, politiskt uppdrag, eller liknande omständighet, kan vara skäl för att medge undantag från tidsregeln.

Utlysningen välkomnar forskningsprojekt där forskare formulerar sina egna frågeställningar, och omfattar Formas alla områden, miljö, areella näringar och samhällsbyggande, gärna med gränsöverskridande frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och kan vara både grundläggande och behovsmotiverad för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Utlysningen omfattar både nationell och internationell forskarmobilitet.

Den årliga utlysningen Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären planeras öppna för ansökningar den 8 november 2022.

Kontaktinformation

Josefin Thoresson

Forskningssekreterare

josefin.thoresson@formas.se

Kerstin Röver

Forskningshandläggare

kerstin.rover@formas.se