Till innehåll på sidan
Miljömålsdagarna 2023. Vy över dalar, skog och berg.

Miljömålsdagarna 2023

Välkommen till Dalarna och Borlänge den 27–28 september 2023 för årets Miljömålsdagar! Miljömålsdagarna är en årlig konferens för alla som arbetar för ett framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete.

Årets tema – landskap rustade för framtiden

Miljöarbetet är viktigare än någonsin. Sårbarheten ökar och med framtida osäkerhet behöver vi landskap med robusta ekosystem och en rik biologisk mångfald, som kan fortsätta bidra till mat- och vattenförsörjning, hjälper till att hantera torka och skyfall och som fortsätter lagra in kol.

Samtidigt ska allt fler intressen samsas i landskapen. Takten i energiomställningen ökar och när vi ersätter fossila bränslen med sol- och vindkraft behöver vi markytor.

Digitaliseringen behöver metaller som innebär ingrepp i landskapen. Sammantaget innebär detta stora utmaningar för miljöarbetet. Men det är också i arbetet med dessa utmaningar som synergieffekterna och de eleganta hållbara lösningarna går att finna.

Årets tema är valt för att rusta oss för framtiden och för att bidra till att säkra tillgång till hälsosamma livsmiljöer.

Miljömålsdagarna 2023 arrangeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län, Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet).

Dokumentation