Till innehåll på sidan
Scanisaurius i Bromölla av Gunnar Nylund 1971. Staty på ett torg, offentlig konst. Foto: Swedish Photographs, Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Metod för värdering av byggnadsanknuten offentlig konst

Vilken betydelse har den offentliga konsten, hur värderar vi den som en del av det moderna kulturarvet i Sverige? Nu finns en gemensam metod för värdering av byggnadsanknuten offentlig konst utifrån kulturhistoriska och estetiska aspekter som tagits fram av Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd.

Byggnadsanknuten offentlig konst, som exempelvis kan utgöras av en takmålning, en fris på en vägg eller en skulptur i en park, har under de senaste åren i högre grad kommit att betraktas som en del av vårt moderna kulturarv. Detta ställer krav på ökad kunskap om 1900-talets och vår samtids offentliga konst i samband med kulturhistoriska värderingar.

Riksantikvarieämbetet har därför haft regeringens uppdrag att, i samverkan med Statens konstråd, verka för att denna konst i högre grad kan beaktas vid kulturhistorisk värdering. Betydelsen av offentlig konst framhålls i propositionerna Kulturarvspolitik och Politik för gestaltad livsmiljö.

Uppdraget har resulterat i ett nytt metodstöd som ska fungera både som en handbok och ett praktiskt stöd för handläggare och antikvarier i arbetet med kulturhistorisk inventering och dokumentation av byggnader och bebyggelsemiljöer där byggnadsanknuten offentlig konst finns representerad. Det riktar sig även till de yrkesgrupper som arbetar med konst inom olika typer av statlig, regional och kommunal förvaltning samt till fastighetsägare.

Länkar

Läs publikationen Byggnadsanknuten offentlig konst. Metod för värdering utifrån kulturhistoriska och estetiska aspekter.