Till innehåll på sidan
Malmö i omställning till cirkulär ekonomi. Foto på människor vid ett möte.

Foto: Malmö stad

Malmö i omställning till cirkulär ekonomi

Malmös målsättning är att vara klimatneutralt år 2030 och övergången till en cirkulär ekonomi ses som avgörande för att nå målet. Världen är linjär i sin konsumtion, så även Sverige och Malmö. Majoriteten av resurserna som Sverige använder för att tillgodose sina behov och efterfrågan kommer från uttag av nya resurser.

Som ett steg i att ställa om till en mer cirkulär ekonomi har Malmö gått med i URBACT nätverket Let’s go Circular! vars syfte är att bana väg för en hållbar, rättvis och produktiv omställning av städer mot en fungerande cirkulär ekonomi. Genom utbyte med andra europeiska städer har Malmö nu möjlighet att vidareutveckla arbetet med stadens cirkulära omställning.

Enligt The Circularity Gap Report är Sverige 3,4% cirkulärt. Landets ekonomi är relativt koldioxidsnål, men också i stor utsträckning linjär. Sverige har, räknat per capita, den fjärde största resursutvinningen i världen. Svenskar konsumerar mer än dubbelt så mycket material som det globala genomsnittet: 25 ton per person och år. Malmö stad är nu en av tio europeiska partners som tillsammans arbetar med att utveckla arbetssätt för hur städer på bästa sätt ska utveckla en holistisk strategi för en stads övergång till cirkulär ekonomi.

Malin Norling, klimatstrateg och projektledare på Malmö stad, berättar om arbetet så här långt.

Läs mer om Malmö och cirkulär ekonomi (på urbact.eu)