Till innehåll på sidan
En löpare i urban miljö

Lunchseminarium om urban omställning

Välkommen till ett öppet lunchseminarium 27 februari inom det europeiska samarbetet Joint Programming Initiative Urban Europe. Seminariet Urban lunch talk, som sker på engelska, tar upp frågor om urban omställning och under det kommande seminariet diskuteras konst och design.

Formas har huvudansvaret för ledning och genomförande inom ENUTC som ingår i det europeiska samarbetet Joint Programming Initiative Urban Europe. I programmet deltar forskningsfinansiärer från 14 europeiska länder. Nyligen fick 16 forsknings- och innovationsprojekt finansiering utifrån en budget på 16,8 miljoner euro, varav drygt fyra miljoner euro kommer från EU-kommissionen.