Till innehåll på sidan
Stadsbild - mångfald - folkmassa

Folkmassa

Lös en hållbarhetsfråga genom EU-nätverk 

Vill ni utveckla en hållbarhetsfråga i er kommun och hämta bra idéer från Europa? Då finns nu chansen att ingå i ett EU-nätverk om hållbara städer. Ansök om finansiering senast 31 mars. Och anmäl intresse redan nu, då nätverken redan börjar fyllas på.

Ånge kommun har redan tagit chansen. Likaså bland andra Umeå, Gävle och Halmstad. Senaste åren att ett 20-tal svenska kommuner deltagit i likande nätverk. Nästa gång kan det bli er kommun!

Vad har ni då att vinna på att ansöka? Jo, man får ingå i ett nätverk om 8-10 europeiska städer, där alla har liknande utmaning som man vill hitta en lösning på. Det kan handla om fler cykelbanor, grön omställning eller större gemenskap i bostadsområden. Kommunerna deltar i ett Urbact-nätverk (se förklaring nedan) och delar med sig av kunskap och erfarenheter de skaffar sig längs vägen. Varje nätverk har under hela perioden tillgång till en expert inom området. En av kommunerna tar på sig att leda nätverket genom att bli huvudpartner och ansvara för administrationen. Varje nätverk har cirka 9,5 miljoner kronor att använda för arbete med att utveckla sin kommun och att ingå i nätverket. För att arbetet ska fortsätta även sedan projektet är slut, ska det finnas en lokal grupp som kan ta arbetet vidare.

För att lyckas, är det viktigt att lösa en lokal utmaning som finns och som kommunen ser stora vinster med att lösa. Här finns inspiration från några av våra svenska kommuner.

Exempel på jämställdhet: Umeå vill utveckla en jämställd stad – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Exempel på social inkludering: Tio goda vanor för skolbarn i Halmstad – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Exempel på digital utveckling: Ånge är pilot för smartare snöröjning – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Är detta intressant för just er kommun och funderar ni på hur ni rent konkret ska göra? Ta kontakt med Sara Palo, nationell kontaktpunkt för Urbact Sverige sara.palo@tillvaxtverket.se

Det här är Urbact

Urbact är ett europeiskt utbytes- och studieprogram som EU finansierar. Målet är att göra det möjligt för städer att arbeta mer tillsammans och utveckla lösningar till urbana utmaningar man delar. Det sker genom nätverkande, lärande från varandras erfarenheter och genom att identifiera bästa sätt att förbättra städer.

Hitta nätverk att delta i Partner Search Tool | urbact.eu

Sök finansiering Get involved! | urbact.eu

Här kan du se en inspelning av en informationsträff om Urbact-nätverk. Där kan ni höra Ånge och Umeå berätta om vad nätverken för deras utveckling. Infoträff om URBACT IV – YouTube

 

Informations text och för URBACTs utlysning.Bild på loggor från URBACT och medfinansiering från EU.