Till innehåll på sidan
En person med armarna uppsträckta står på en scen framför publik

Mariana Mazzucato föreläser världen över kring vikten av en snar systemomställning och lyfter fram ett missionsinriktat arbetssätt för att möta dagens samhällsutmaningar. Foto: Vinnova

Mobilisera för ett hållbart samhälle

Den 27 januari samlades internationella experter och 300 deltagare från olika delar av det svenska samhället för att tillsammans utforska hur vi kan mobilisera för en hållbar utveckling. Den internationellt ledande ekonomen Mariana Mazzucato och professor Banny Banerjee från Stanford var två av talarna.

Mariana Mazzucato, internationellt erkänd ekonom och forskare jämför klimatutmaningen med månlandningen. På ett decennium behöver alla sektorer i samhället kraftsamla för att ställa om till hållbar utveckling.

För att lyckas krävs en tydlig, gemensam riktning och ett brett engagemang från allt ifrån näringsliv till politik, offentlig sektor, forskning och privatpersoner.
– Vi måste utgå från ett gemensamt syfte och mål och bjuda in till intressentstyrd ekonomi istället för delägarekonomi, säger Mariana Mazzucato.

Banny Banerjee, professor vid Stanford Changelabs, beskriver systemakupunktur. Det är en metod för att hitta gemensamma lösningar på problem som är storskaliga och systemöverskridande med hög risk. Som exempel på komplexa problem nämner han hotet mot biologisk mångfald och klimatkrisen men också välfärdssektorns utmaningar.
– Systemöverskridande utmaningar behöver lösningar på systemnivå. Storskaliga utmaningar behöver storskaliga lösningar. Det kräver innovation på en helt ny nivå, säger Banny Banerjee.

Förutom de internationella talarna medverkade politiker från tre departement: Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, Elin Olsson, statssekreterare hos bostads- och finsansmarknadsminister Per Bolund och Stina Billinger, statssekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan.

Vid seminariet medverkade också Allan Larsson som berättade om arbetet med fem så kallade missions inom Horisont Europa och specifikt om ”klimatneutrala städer” som är ett av dem. Han berättade också om ett liknande initiativ i Sverige med nio svenska städer som får stöd via det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities där han är ordförande.

I samband med seminariet lanserades Vinnovas internationella expertråd för innovation där Mariana Mazzucato, Banny Banerjee och Bertil Andersson, före detta rektor vid Nanyang Technological University i Singapore ingår.

Ta del av semnariet i efterhand via webbsändningen
Läs mer om hur Vinnova mobiliserar för innovation
Vinnovas internationella expertråd