Till innehåll på sidan
En lastcykel parkerad bredvid en cykelväg

Lastcyklar – ett transportalternativ i staden

Visste du att ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer? En stor del av dessa transporter skulle kunna göras med hjälp av andra transportsätt. Energikontor Sydost arbetar just nu med ett par olika projekt där målet är att främja alternativa transportmedel, främst olika former av lastcyklar, för att bidra till att flera hållbarhetsmål uppnås.

På deras projektsida kan du ta del av information om hur en kommun eller organisation kan växla från att använda fossilbränsledrivna fordon till lastcyklar i sina verksamheter. Syftet med projekten är att öka lastcykelanvändningen och målet är att bistå den offentliga sektorn med verktyg för att lyfta fram elassisterade lastcyklar som ett bra alternativ till resor och transporter, både internt inom kommunen/organisationen och externt ut mot samhället.