Till innehåll på sidan
Logotyp för EU-samarbetet ESPON

Inspel till ESPON om kunskaps- och policyunderlag

Beslutsunderlag som bygger på internationella jämförelser och analyser har blivit en viktig pusselbit för svenska aktörer. ESPON är ett program för policyutveckling på området territoriell utveckling och strategisk planering.

Nu kan kommuner, regioner, myndigheter och andra offentliga organisationer tillsammans med partners i Europa lämna inspel till ESPON gällande skräddarsydda kunskaps- och policyunderlag (Targeted analyses). Användarinitierade analyser genomförs av forskarlag och finansieras av ESPON. Inspel kan skickas in under hela programperioden och ESPON utvärderar inkomna analysförslag som inkommit innan ett visst stoppdatum två gånger per år. Nästa stoppdatum för inspel är den 24 februari 2023.

I slutet på januari 2023 kommer det att hållas en träff med mer information hur det går till för att initiera ett samarbete med ESPON. Till dess finns mer information att läsa på ESPONS hemsida: https://www.espon.eu/participate/targeted-analysis-cutoff-february-2023

Tidigare användarinitierade analyser finns här: https://www.espon.eu/targeted-analyses

Upplysning om finansiering från: ESPON www.espon.eu

Frågor? Kontakta Wolfgang Pichler eller Linn Karlsson

Kontaktuppgifter:

Wolfgang Pichler

Tel: +46 8 681 91 72

E-post: wolfgang.pichler@tillvaxtverket.se

Linn Karlsson

Tel: +46 8 681 97 15

E-post: linn.karlsson@tillvaxtverket.se