Till innehåll på sidan
Lagom sol och mer grönska. Barn som gungar med träd i bakgrunden

Foto: Scandinav/Boverket

Lagom sol och mer grönska

Barn behöver utemiljöer med mer grönska och lagom med sol. Grönskande utemiljöer skyddar mot solens skadliga strålar och ger också andra positiva hälsoeffekter.

En stor del av sin vakna tid tillbringar barn i förskola och skola. Verksamheternas utomhus- och inomhusmiljö har därför stor betydelse för barnens miljöexponering. Lokalisering och utformning av gårdarna påverkar bland annat solexponering, ljudmiljöer, luftkvalitet och temperatur, Att ha tillgång till en utemiljö av god kvalitet under skoltiden kan också kompensera för brister i boende- och närmiljön.

Eftersom barn har tunnare hud och lättare bränner sig är de extra känsliga för solens skadliga strålar. Det är sannolikt solljusexponeringen i barndomen som påverkar risken att bli drabbad av malignt melanom senare i livet. Barn är även mer sårbara än vuxna för uttorkning och värmestress. Gröna lekmiljöer möjliggör för barn att leka och röra sig utomhus under soliga dagar. Vegetationens skugga medför en minskning på 50–70 procent i UV-exponering för barnen. Därför är det viktigt att skolgårdar blir utformade för att inrymma träd, liksom att träd blir planterade runtomkring skolgårdar och idrottsplatser. Träden ger tillgång till skugga för återhämtning och förbättrar det lokala klimatet.

Läs mer

Läs mer i Folkhälsomyndigheten skrift Lagom sol och mer grönska om hur utformningen av förskole- och skolgårdar med skuggande grönska kan skydda mot skadlig UV-strålning och främja barns hälsa. Materialet riktar sig till dig som arbetar med, eller beslutar om, barns hälsa och utbildning, dig som arbetar med förvaltning eller utformning av förskole- och skolgårdar, liksom anställda i förskola och skola.

Länkar

Film på Folkhälsomyndighetens webbsida

Rapport om sol och mer grönska

För mer information

Emma Franzén, emma.franzen@fohms.se

PDF

Lagom sol och mer grönska – utemiljöer i förskola och grundskola som främjar barns hälsa