Till innehåll på sidan
Kunskapsutbyte genom City to City Exchange. Loggabild, teckning med pilar och människor

Illustration: City to City Exchange

Kunskapsutbyte genom City to City Exchange

Vill din kommun hjälpa Jablonec i Tjeckien med hur de kan engagera ungdomar i den hållbara stadsutvecklingen? Eller vill du att Roskilde i Danmark ska dela med sig av sina erfarenheter av cirkulära byggprojekt?

Sök då European Urban Initiatives City to City Exchange! Genom EUIs initiativ City to City Exchange får din kommun möjlighet att utbyta kunskap inom olika områden inom hållbara städer och samhällen med en annan europeisk stad.

Ni och den andra staden får finansiering för att besöka varandra och fördjupa er i varandras erfarenheter. Det kan vara utmaningar där ni vill lära av andra men också områden där ni känner att ni har bra exempel som ni gärna delar med er av. Kanske detta kan hjälpa din kommun att komma framåt i en utmaning ni står inför?

Matchmaking för städer

Förra veckan arrangerade EUI ett matchmaking event där städer fick möjlighet att lyfta teman inom vilka de vill utbyta erfarenheter med andra städer med liknande utmaningar. Utmaningarna handlade bland annat om klimatanpassning, nattekonomi, talangattraktion, cykling, medborgarengagemang, naturbaserade lösningar, energieffektivitet, värmeproblematik, cirkulär ekonomi, transport, turism och kulturarv, för att nämna några.

Flera olika teman

Ett urval av teman som togs upp:
•    Iisalmi, Finland, vill attrahera talang och behålla mer talang i sin stad
•    La Rochelle, Frankrike, vill dela med sig av sina kunskaper om medborgarråd inom förnybar energi
•    Jablonec, Tjeckien, vill veta hur de ska engagera ungdomar 15-25 år i aktiviteter inom hållbar stadsutveckling
•    Berlin, Tyskland, undrar hur värmeproblematik kan lösas i täta innerstadsområden, särskilt på öppna platser
•    Roskilde, Danmark, vill gärna bidra med erfarenheter av cirkulära byggprojekt, återanvändning och återvinning av byggmaterial, samt experiment med nya/alternativa material
•    Brașov, Rumänien, vill skapa en bilfri zon i stadens centrum
•    Nova Gorica, Slovenien, vill dela med sig av erfarenheter av att planera och genomföra cykelleder i urbana områden
•    Franzensbad, Tjeckien, söker en stad som har erfarenhet av stränga restaureringslagar på grund av kulturarvsskydd
•    Saldus, Lettland, har god erfarenhet av energieffektiva bostäder som de kan dela med sig av

Ta del av utmaningar

För att ta del av övriga utmaningar städerna presenterade kan ni skapa ett konto på Portico. Där går att läsa om vilka utmaningar städer i Europa söker samarbete inom. Här skapar ni kontot.

Ansökningar tas i nuläget emot löpande. Om ni har behov av utbyten inom andra teman än de som framkom på matchmaking eventet, kan ni skicka in en intresseanmälan.

För mer information, besök EUI:s hemsida eller kontakta den nationella kontaktpunkten.

sara.palo@tillvaxtverket.se
lovisa.petersson@tillvaxtverket.se