Till innehåll på sidan

Kunskapsnav om urban mobilitet

Denna utlysning riktar sig till alla som är intresserade av att delta i kunskapsnavet – en plattform för utbyte av kunskaper och erfarenheter inom området urban mobilitet. Kunskapsnavets medlemmar, så kallade experter, bör ha omfattande specialistkompetens inom urban mobilitet. Formas och Energimyndigheten utlyser totalt cirka 1,6 miljoner kronor till svenskt deltagande i kunskapsnavet.

Målet med utlysningen är att skapa en plattform, på engelska Knowledge Hub, för informationsutbyte inom urban mobilitet. Syftet med plattformen är att få bukt med fragmenteringen av erfarenheter, kompetenser och resultat. Utlysningen stöder partnerskapsmålen ERA-Net Urban Accessibility and Connectivity, EN-UAC, för urban mobilitet, och Horisont Europas Driving Urban Transition, DUT, för påskyndande av städers omvandling.

De länder som deltar i utlysningen är Österrike, Frankrike, Italien, Lettland, Sverige och Storbritannien, och den tillgängliga budgeten är ungefär 718 000 euro, motsvarande 7 425 000 kronor. Varje nationellt finansieringsorgan kommer att direkt tillhandahålla medel för sina behöriga mottagare i enlighet med organens regler och bestämmelser.

Kunskapsnavet kommer att finansieras under en period av upp till två år.

Kunskapsnavet väntas föreslå konkreta lösningar för stadsomvandling, förbättra forskningsresultat, omsätta forskning i praktiken och sammanföra aktörer från olika sektorer.

Den som vill bli expert inom kunskapsnavet måste skicka in en intresseanmälan. I den ska varje sökande ange sin vilja och förmåga att delta i kunskapsnavet som aktiv och bidragande.

 

Allt du behöver veta inför och efter du ansöker hittar du i den internationella utlysningstexten som publiceras på JPI Urban Europes webbplats. Där finns mer detaljerad information och bör läsas noga innan intresseanmälan skickas in.

Läs mer om Kunskapsnav om urban mobilitet ERA-NET Cofund EN-UAC: Kunskapsnav om urban mobilitet – Formas

 

Kontaktuppgifter

Aleh Kliatsko
Formas

aleh.kliatsko@formas.se

 

Maria Alm
Energimyndigheten

maria.alm@energimyndigheten.se