Till innehåll på sidan
Enfärgstark väggmålning på ett bostadshus

Bild: Formas

Kunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning

Frågor om bostadsförsörjning har varit i fokus under lång tid i Sverige, men aktualiserades ytterligare under åren 2020 – 2021 i och med Covid 19-pandemin och de politiska diskussionerna om marknadshyror i nyproduktion. För att kunna uppnå en socialt hållbar bostadsförsörjning så står Sverige inför en rad utmaningar, och dessa utmaningar ser också olika ut i olika delar av landet.

Vi behöver mer kunskap om hur vi kan uppnå en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla, med bostäder som är tillgängliga för sociala grupper med mindre resurser. Även om det finns goda exempel på tidigare forskning om utmaningar och lösningar för svensk bostadsförsörjning så finns det ett behov av att skapa en sammanhållen bild över olika discipliner av kunskapsläget. Av den anledningen öppnar Formas nu en utlysning av kunskapsöversikter för disputerade forskare vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut som belyser socialt hållbar bostadsförsörjning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Vad kan du söka för?

Kunskapsöversikter om socialt hållbar bostadsförsörjning som kan bidra till att utveckla Sveriges sociala bostadspolitik.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara disputerad forskare vid högskola, universitet eller forskningsinstitut.

Hur mycket kan du söka?

Upp till 1 miljon kr för ett projekt på mellan 6 månader till ett år.

 

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns på Formas webbplats Kunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning – Formas