Till innehåll på sidan
Sara kultuhus i Skellefteå under uppbyggnad

Bild: Boverket

Klimatdeklarationer – en handbok från Boverket

Från den 1 januari 2022 måste byggherrar följa reglerna om klimatdeklaration och redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har. Reglerna om klimatdeklaration för byggnader gäller alla nya byggnader där bygglov söks från och med det datumet med vissa undantag. Boverket vägleder om de nya reglerna, så att byggherrar och andra beröra aktörer kan förbereda sig. Informationen utgår dels från lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader, dels från Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader.

Vägledningen har samlats i en digital handbok på Boverkets webbplats och innehåller bland annat Boverkets klimatdatabas där byggbranschen kan hämta generiska klimatdata för byggprodukter, energi och bränslen i byggskedet (öppna data). Där finns också en webbutbildning och inspelade webbseminarium att ta del av.

Boverket kommer att utöka handboken med vägledning inom de områden där reglerna behöver förtydligas.

Du hittar den digitala handboken om klimatdeklaration för nya byggnader på Boverkets webbplats: Klimatdeklarationer – boverket.se