Till innehåll på sidan

Workshop: Climate Neutral Cities by 2030: 3 key steps to a successful transition towards climate neutrality

Under workshopen kommer de tre viktigaste stegen för att vi ska lyckas med en omställning mot klimatneutralitet 2030 att diskuteras.

Den första nyckeln till framgång är att involvera nationella och regionala myndigheter, den andra nyckeln är att utveckla en trovärdig investeringsplan och den tredje nyckeln är att involvera medborgarna. Workshopen avslutas med att diskutera viktiga ”takeaways” för att lyckas med uppdraget om klimatneutralitet till 2030 i en postpandemisk miljö och i relation till nuvarande politiska utmaningar.