Till innehåll på sidan

Webbseminarium om universell utformning och samhällsplanering

När kommuner och regioner planerar lösningar är de många gånger utformade efter den norm som råder i samhället. Dessa lösningar fungerar bra för en begränsad grupp, samtidigt som de utgör hinder för andra.

 

Inom universell utformning är utgångspunkten att människor är olika med olika behov och förutsättningar. Det handlar om att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början. Välkommen till en introduktion i ämnet där du får ta del av hur några kommuner går från teori till praktisk handling. Seminariet är kostnadsfritt. Det vänder sig främst till dig som arbetar med samhällsplanering inom kommun eller region.

 

Läs mer om programmet och anmäl dig här på Myndigheten för delaktighets webbsida:

 

Universell utformning och samhällsplanering – MFD